Aktualności

2014-09-30 21:21:35

Jak zarabiać na ruchu przychodzącym?

Współtwórca VoipExchange.eu rozwiewa wątpliwości i przedstawia możliwości generowania dodatkowych przychodów na ruchu przychodzącym jakie stwarza platforma giełdowa.

2014-05-14 12:34:34

Milion w miesiąc

VoipExchange.eu, platforma hurtowego handlu ruchem telekomunikacyjnym raportuje przekroczenie magicznej granicy miliona obsłużonych minut połączeń w ciągu pierwszego miesiąca komercyjnej działalności.

Terminacja połączeń

Terminacja jest usługą polegającą na zakańczaniu połączeń telefonicznych wewnątrz sieci operatora telekomunikacyjnego do której połączenie zostało skierowane. Ostatnią siecią do której trafiają połączenia jest sieć operatora terminującego. Dla przykładu, jeżeli operator A wysyła połączenia do operatora B na numery należące do abonentów sieci operatora B (zarówno numeracja własna jak i numery przeniesione), to mamy do czynienia z terminacją.

Usługą komplementarną do terminacji jest tzw. tranzyt połączeń, czyli przesyłanie połączeń przez sieć jednego operatora, które nie zostaną zakończone w tej sieci a przekazane dalej do innego operatora. Dla przykładu jeżeli operator A nie ma bezpośredniego połączenia z siecią operatora C, natomiast operator B ma połączenie z sieciami operatorów A i C, to operator A może skorzystać z usługi tranzytu połączeń do operatora C poprzez sieć operatora B.

Platforma VoipExchange.eu umożliwia zakup i sprzedaż zarówno usług terminacji jak i tranzytu połączeń. Dzięki wbudowanym mechanizmom kiedy tylko jest to możliwe połączenia kierowane są bezpośrednio do sieci operatora docelowego aby ten, je w swojej sieci zaterminował. W razie braku połączenia bezpośredniego platforma skieruje połączenia za pośrednictwem łącz tranzytowych, w taki sposób, aby potencjalna liczba przeskoków (sieci tranzytowych) była jak najniższa.

Takie działanie platformy VoipExchange.eu umożliwia zarówno podniesienie jakości połączeń, skrócenie czasu ich zestawiania jak i przyczynia się do obniżenia kosztów ponoszonych przez jej uczestników z tytułu realizacji połączeń.