Aktualności

2014-09-30 21:21:35

Jak zarabiać na ruchu przychodzącym?

Współtwórca VoipExchange.eu rozwiewa wątpliwości i przedstawia możliwości generowania dodatkowych przychodów na ruchu przychodzącym jakie stwarza platforma giełdowa.

2014-05-14 12:34:34

Milion w miesiąc

VoipExchange.eu, platforma hurtowego handlu ruchem telekomunikacyjnym raportuje przekroczenie magicznej granicy miliona obsłużonych minut połączeń w ciągu pierwszego miesiąca komercyjnej działalności.

Kontakt

Dział handlowy i współpraca międzyoperatorska
e-mail

[E-mail protected from spam-bots. Please enable JavaScript to see address.]

Obsługa techniczna
e-mail:

[E-mail protected from spam-bots. Please enable JavaScript to see address.]

Dane firmy
European Voip Exchange Sp. z o.o.
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa

NIP 9512371342
REGON 146847861
KRS 0000476992

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 900.000,00 zł

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Arteria S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE: ARR)