Aktualności

2014-09-30 21:21:35

Jak zarabiać na ruchu przychodzącym?

Współtwórca VoipExchange.eu rozwiewa wątpliwości i przedstawia możliwości generowania dodatkowych przychodów na ruchu przychodzącym jakie stwarza platforma giełdowa.

2014-05-14 12:34:34

Milion w miesiąc

VoipExchange.eu, platforma hurtowego handlu ruchem telekomunikacyjnym raportuje przekroczenie magicznej granicy miliona obsłużonych minut połączeń w ciągu pierwszego miesiąca komercyjnej działalności.

Czym jest VoipExchange.eu?

VoipExchange.eu jest internetową platformą handlu ruchem głosowym. Usługa skierowana jest do operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych kupnem lub sprzedażą ruchu głosowego realizowanego w technologii VoIP. Platforma zastępuje tradycyjne punkty styku sieci (interkonekty) realizowane osobno pomiędzy poszczególnymi operatorami na rzecz jednego, centralnego punktu wymiany ruchu pomiędzy wieloma operatorami.

Bezpośrednia wymiana ruchu pomiędzy wszystkimi uczestnikami pozwala na redukcję kosztów dzięki wyeliminowaniu pośredników. Podnosi także jakość połączeń dzięki skróceniu drogi transmisji i uniknięciu niepotrzebnej konwersji VoIP-PSTN-VoIP, która ma miejsce w wielu tradycyjnie stosowanych rozwiązaniach.

Dzięki skupieniu wymiany ruchu w jednym punkcie powstaje możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy sieciami różnej wielkości operatorów, która dotychczas nie była możliwa, głównie ze względów ekonomicznych. Operatorzy krajowi mogą sprzedawać ruch bezpośrednio innym operatorom krajowym i zagranicznym. Podobnie działa to w drugą stronę, nawet najmniejsi operatorzy krajowi mogą kupować ruch bezpośrednio do wybranych sieci zagranicznych, z pominięciem operatorów tranzytowych i związanych z tym kosztów.

Uczestnicy VoipExchange.eu stanowią razem dużą grupę zakupową, dzięki połączeniu potencjałów zakupowych wszystkich uczestników giełda ma możliwość negocjowania preferencyjnych warunków u dominujących operatorów krajowych i zagranicznych, pozwala to na uzyskanie stawek niedostępnych dla podmiotów działających w pojedynkę.

Filozofia działania

Inicjatywa utworzenia międzyoperatorskiego punktu wymiany ruchu powstała na skutek obserwacji kształtu rynku telekomunikacyjnego w Polsce i zagranicą. Obserwując wielki sukces niezależnych punktów wymiany ruchu internetowego można postawić pytanie, dlaczego takiego samego sukcesu nie miała by odnieść bezpośrednia wymiana ruchu głosowego. Dostępność technologii i infrastruktury sieciowej pozwala już dziś rozpocząć ten proces, poprzez utworzenie pierwszego tego typu przedsięwzięcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednym z najważniejszych założeń działania platformy jest zachowanie jej neutralności względem operatorów infrastrukturalnych, zarówno voice jak i data carriers.

W obrębie platformy wszyscy uczestnicy są równi i mogą współpracować lub konkurować ze sobą ceną jak i jakością. Proces ten wspomaga anonimowość uczestników względem siebie, duży operator konkuruje z mniejszymi na takich samych zasadach, o wyborze konkretnej oferty decyduje cena i jakość, nie zaś prestiż czy wizerunek marki.