Aktualności

2014-09-30 21:21:35

Jak zarabiać na ruchu przychodzącym?

Współtwórca VoipExchange.eu rozwiewa wątpliwości i przedstawia możliwości generowania dodatkowych przychodów na ruchu przychodzącym jakie stwarza platforma giełdowa.

2014-05-14 12:34:34

Milion w miesiąc

VoipExchange.eu, platforma hurtowego handlu ruchem telekomunikacyjnym raportuje przekroczenie magicznej granicy miliona obsłużonych minut połączeń w ciągu pierwszego miesiąca komercyjnej działalności.

FAQ

 • Do kogo kierowana jest usługa?

  Usługa skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych operatorów telekomunikacyjnych, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju ich rejestracji. Dla podmiotów polskich wymagany jest wpis do UKE.

 • Jakie są zalety korzystania z giełdy w porównaniu z tworzeniem bezpośrednich interkonektów?

  Największe korzyści z przyłączenia osiągną małej i średniej wielkości operatorzy telekomunikacyjni, nie posiadający wystarczającej ilości ruchu uzasadniającej tworzenie bezpośrednich interkonektów. Często nawet duże podmioty utrzymują bezpośredni interkonekty wyłącznie z innymi dużymi operatorami, podczas kiedy ruch do mniejszych jest realizowany w tranzycie. Połączenie za pośrednictwem giełdy pozwala skrócić łańcuch komunikacyjny, podnieść jakość połączeń i wyeliminować pośredników.

 • Dlaczego warto skorzystać z giełdy zamiast z oferty operatora hurtowego?

  Uczestnicy giełdy wymieniają się ruchem bezpośrednio ze sobą, z pominięciem pośredników. Pozwala to znacząco zredukować koszty połączeń.

  Operatorzy hurtowi i infrastrukturalni są także dostępni na giełdzie. W wypadku połączeń do sieci dużych operatorów potencjał zakupowy wszystkich uczestników jest sumowany, co pozwala na uzyskanie lepszych warunków niż podczas działania w pojedynkę.

 • Czy możliwe są połączenia tylko do sieci zrzeszonych uczestników?

  Nie, na giełdzie aktywni są także operatorzy zapewniający poza połączeniami do własnej sieci także tranzyt połączeń do sieci innych operatorów. Dzięki temu występuje pełne pokrycie ofertą wszystkich najpopularniejszych kierunków połączeń.

 • Czy obsługiwane sę połączenia międzynarodowe?

  Tak, za pośrednictwem giełdy kierować można zarówno ruch krajowy jak i zagraniczny. Dzięki bezpośrednim ofertom operatorów zagranicznych możliwe jest osiągnięcie znaczących oszczędności w stosunku do tradycyjnych ofert tranzytowych lub cenników A-Z.

 • Jakie są obsługiwane waluty?

  Wszystkie powszechnie stosowane w rozliczeniach międzyoperatorskich: EUR, USD, GBP oraz lokalnie PLN

  Konto prowadzone jest w jednej, wybranej przez uczestnika walucie. Oferty operatorów wyrażone w innych walutach są automatycznie przewalutowywane zgodnie z aktualną tabelą kursów walut dostępną w panelu online.

 • Jaki funkcjonalność dostępna jest dla kupujących ruch?

  Uczestnicy kupujący ruch mają pełną kontrolę nad wszystkimi najważniejszymi parametrami:

  • Wybór kierunków zakupowych wg. nazwy kierunku lub wg indywidualnie podanych prefiksów
  • Określanie stawek maksymalnych za kupowany ruch
  • Możliwość określania różnych stawek zależnie od okresu rozliczeniowego i dnia tygodnia
  • Możliwość określania różnych stawek za ruch z prezentacją i bez prezentacji numeru
  • Określanie minimalnych parametrów jakościowych ofert
  • Czarna lista - możliwość wykluczenia ofert wybranych operatorów
  • Billing - podzielony na ruch przychodzący i wychodzący
  • Zarządzanie rozliczeniami - wpłaty, wypłaty

 • Jaki funkcjonalność dostępna jest dla sprzedających ruch?

  Uczestnicy sprzedający ruch mają pełną kontrolę nad następującymi parametrami:

  • Definiowanie własnej sieci i własnej numeracji
  • Możliwość utworzenia własnej wirtualnej puli numeracji (np. na numeracji dzierżawionej od operatorów hurtowych)
  • Określanie stawek za sprzedawany ruch wg nazwy kierunku
  • Określanie stawek za sprzedawany ruch wg indywidualnie podanych prefiksów
  • Możliwość określania różnych stawek zależnie od okresu rozliczeniowego i dnia tygodnia
  • Możliwość określania różnych stawek za ruch z prezentacją i bez prezentacji numeru
  • Czarna lista - możliwość zablokowania ruch wybranych kupujących
  • Billing - podzielony na ruch przychodzący i wychodzący
  • Zarządzanie rozliczeniami - wpłaty, wypłaty

 • Jak wygląda proces rozliczeń, kto komu wystawia faktury?

  Jedynym podmiotem widniejącym na fakturach będzie operator giełdy, uczestnicy giełdy nie fakturują ruchu i nie rozliczają się samodzielnie pomiędzy sobą. Operator sprzedający ruch wystawia fakturę której odbiorcą jest giełda. Operator zakupujący ruch otrzyma fakturę wystawiona przez giełdę.

 • Jakie protokoły komunikacyjne są obsługiwane?

  SIP 2.0 via UDP
  RTP via UDP dla mediów

 • Jakie kodeki są obsługiwane?

  Wszystkie - ze strony oprogramowania platformy VoIP nie ma żadnych ograniczeń odnośnie stosowanych kodeków, co oznacza że obsługiwane są także kodeki HD Voice. Po stronie platformy nie jest przeprowadzane transkodowanie. Aby zestawienie połączenia było możliwe obie strony muszą obsługiwać przynajmniej jeden "wspólny" kodek.

  Ze względu na maksymalizację kompatybilności różnych urządzeń zalecane jest, aby każdy z operatorów obsługiwał przynajmniej jeden ze standardowych kodeków G.711 (alaw/ulaw)

 • Jakie oprogramowanie/urządzenia wymagane są do utworzenia interkonektu?

  Dowolne oprogramowanie/urządzenia zgodne z protokołem SIP 2.0, nie wymagające do działania niestandardowych ustawień.

 • Czy uczestnik może sprzedawać ruch na dowolnych kierunkach?

  Tak, każdy uczestnik samodzielnie decyduje o tym na jakich kierunkach prowadzi sprzedaż ruchu i jakie stawki chce za ten ruch otrzymywać. Giełda działa na zasadach rynkowych, ruch otrzymywać będą oferty z dobrym współczynnikiem jakości do ceny.

 • Czy giełda narzuca minimalne lub maksymalne ceny połączeń?

  Nie, giełda działa na zasadach rynkowych. Oferty niewspółmiernie drogie nie będą wybierane podczas routingu połączeń. Podobnie oferty bardzo tanie, jednak nie zapewniające odpowiedniej jakości będą w naturalny sposób pomijane zgodnie z kryteriami jakościowymi ustalonymi przez kupujących.

 • Jak obsługiwane są połączenia na numery przeniesione?

  System transakcyjny operuje na poziomie nazw kierunków oraz bazy prefiksów, nie uwzględniając numerów przeniesionych. Każdy sprzedawca we własnym zakresie może określić czy decyduje się przyjmować ruch na numery przeniesione. W razie odmowy przyjęcia połączenia na NP operator powinien takie połączenie odrzucić. W razie decyzji o przyjęciu ruchu zostanie on rozliczony zgodnie ze standardową stawką określoną przez sprzedawcę na danym prefiksie.

 • Czy obsługiwane są połączenia na numery alarmowe?

  Nie, każdy operator zobowiązany jest do zapewnienia możliwości realizacji połączeń alarmowych we własnym zakresie.

 • Czy są jakieś koszty uczestnictwa?

  Rejestracja jest bezpłatna, uczestnictwo odbywa się bez opłat abonamentowych. Prowizja pobierana jest wyłącznie od operatorów sprzedających ruch.

 • Co to znaczy, że giełda jest neutralna?

  VoipExchange.eu jest neutralną platformą do handlu ruchem głosowym. W celu zapełnienia pełnej przejrzystości operatorem giełdy jest podmiot nie powiązany kapitałowo z żadnym z istniejących krajowych czy zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych. Infrastruktura zlokalizowana jest w centrum danych połączonym do Internetu łączami różnych, niezależnych dostawców.

 • W jaki sposób zapewniana jest jakość połączeń?

  System giełdy automatycznie monitoruje stan komunikacji z serwerami dostawców i jakość ruchu na poszczególnych kierunkach. W razie wykrycia awarii dostawcy jego oferta jest automatycznie wykluczana aż do czasu rozwiązania problemu. Dodatkowo każdy z uczestników kupujących ruch może określić własne kryteria jakościowe ofert, dzięki czemu trasy o niskiej jakości lub skuteczności będą automatycznie pomijane przy wyborze ofert.

 • Czy możliwość prezentacji numeru zapewniona jest na wszystkich kierunkach?

  Informacja o możliwości prezentacji numeru określana jest przez każdego sprzedawcę i widnieje w systemie transakcyjnym. Zależnie od oferty możliwe jest określenie możliwości prezentacji

  • dowolnym numerem,
  • numerem krajowym zgodnym z krajem kierunku połączenia,
  • brak prezentacji numeru

  Różni klienci wymagają różnej jakości usług, z poziomu jednego konta istnieje możliwość zakupu ruchu zarówno z prezentacją jak i bez prezentacji numeru. Każdy uczestnik może ustalić osobne stawki za ruch z/bez prezentacji numeru.