Kalkulator

 

Korzyści

Dla operatorów kupujących ruch:

 • Jeden punkt styku sieci zapewniający komunikację z wieloma operatorami
 • Bezpośredni dostęp do szerokiego wyboru tras i kierunków
 • Duży poziom szczegółowości cennika, pozwala unikać ofert o uśrednionych lub zaokrąglonych w górę cenach
 • Automatyczny wybór tras na zasadzie aukcji odwrotnej (wygrywa najtańsza oferta)
 • Możliwość określania kryteriów cenowych i jakościowych
 • Możliwość negocjowania kontraktów wolumenowych
 • Atrakcyjne stawki za połączenia do operatorów dominujących, dzięki połączonemu potencjałowi zakupowemu wszystkich uczestników
 • Wysoka jakość połączeń dzięki bezpośrednim stykom i uniknięciu konwersji Voip/PSTN/Voip
 • Automatyczne przewalutowania podczas zakupu u dostawców zagranicznych
 • Możliwość równoczesnego korzystania zarówno z giełdy, jak i dotychczasowych tras terminacji

Dla operatorów sprzedających ruch:

 • Możliwość sprzedaży ruchu do własnej sieci, także na numeracji dzierżawionej od innego operatora bez konieczności dzielenia się stawką FTR
 • Możliwość sprzedaży tranzytu/terminacji do innych sieci
 • Precyzyjne ustalanie stawek za połączenia ze szczegółowym podziałem na kierunki, regiony, prefiksy, okresy taryfikacyjne
 • Upłynnianie nadwyżek potencjału transmisyjnego łącz
 • Bezpłatne wyróżnienie ofert dobrej jakości
 • Gwarancja zapłaty za zrealizowany ruch
 • Bezpieczeństwo kursowe – zapłata dokładnie takiej stawki jaką ustalono w systemie, niezależnie od wahań kursów walut
 • Całkowita anonimowość względem uczestników giełdy
 • Możliwość finansowania zakupu ruchu ze środków pochodzących ze sprzedaży